Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies.

Sluiten
Realiseren van jouw idee via LEADER Weidse Veenweiden

Criteria - bijdrage aanvragen

Criteria 2015 - 2022

Samenwerking en innovatie staan centraal

Om voor een LEADER-bijdrage in aanmerking te komen, moet het project inhoudelijk bijdragen aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). In de LEADER-periode 2015 - 2022 waren de doelen het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en land en aan één van de drie de thema's van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Weidse Veenweiden 2015 - 2022 (LOS). Dit zijn:

 • Plek voor pioniers en sociale innovatie
  Hoe kun je op een innovatieve manier de streek zichtbaar maken en in beweging zetten? We steunen vernieuwende broedplaatsen voor ondernemende inwoners, in het bijzonder op het gebied van gezondheid, dorpsvernieuwing, maakindustrie, erfgoed, agrotoerisme, waterbeheer. 
 • Eigen ketens en kringlopen en verduurzaming dorp of streek
  Hoe komen we tot een meer circulaire economie? Korte integrale kringlopen realiseren: van een consumptie-economie naar een circulaire economie. We richten ons op vernieuwende, gezamenlijke initiatieven in ketens en/of kringlopen en/of verduurzaming van dorp of streek. 
 • Voedsel van dichtbij
  Hoe kunnen we producent en consument beter met elkaar verbinden? We steunen projecten die logistiek en distributie van voedsel van dichtbij verbeteren, en/of die producten en productie van voedsel van dichtbij bij de consument bekender maken.

De thema's staan beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2015 - 2022 

Projecten in de LEADER-periode 2023 - 2027 moeten bijdragen aan de Lokale Ontwikkelingstrategie 2023 - 2027. De doelen in die strategie zijn:
Waardecreatie:
-    Krachtige gemeenschappen
-    Toekomstperspectieven voor landbouw, natuur en landschap
-    Water zet de streek op de kaart
Samen kennis delen en maken
-    Citizen Science – maak kennis met elkaar
 
Deze doelen staan uitgebreider beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023 - 2027 

Voor beide LEADER-periodes geldt dat het project daarnaast ook in het gebied moet liggen en moet voldoen aan de LEADER-kenmerken:

 • bottom-up: het projectinitiatief moet van onderop komen
 • draagvlak: er is breed draagvlak voor het project
 • innovatief: het initiatief of de aanpak is nieuw voor het gebied en/of brengt vernieuwing op gang
 • samenwerking: betrokkenheid en mobilisatie van inwoners, organisaties en bedrijfsleven.
 • voorbeeldfunctie: de resultaten of de aanpak van het project zijn overdraagbaar en kennis erover is uitwisselbaar
 • integraal: het project draagt bij aan meerdere doelen en/of verbindt meerdere sectoren (cross-overs)

Tot slot moet het project ook haalbaar, realistisch en uitvoeringsgereed zijn en het moet doelmatig en doeltreffend zijn: de continuiteit gewaarborgd, 'waar voor je geld' en geregelde co-financiering. 

De Aanjaaggroep toetst het project aan de hand van toetsingscriteria. Deze staan in bijlage 1 van de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023 - 2027.

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

 • Bijeenkomsten
 • Projecten
 • Laatste ontwikkelingen
 • Inspiratie

En meld je nu aan voor onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media