Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies.

Sluiten

Onze strategie

In 2024 starten we met een vierde periode van werken met de LEADER-werkwijze. De essentie van de LEADER-werkwijze blijft:

  • ondersteunen van lokale initiatieven
  • het belang van draagvlak en samenwerken
  • doen, ontdekken en vernieuwen  

Dat doen we met een aanpak die past bij de netwerksamenleving en bij ideeën van ondernemende bewoners van het gebied. De Ontwikkelingsstrategie is gericht op (ver)nieuwen(de) initiatieven voor de Weidse Veenweiden de komend jaren. De Aanjaaggroep wil energiegedreven werken en vanuit de kracht van het gebied bijdragen aan het vitaal houden van onze waarde(n)volle streek.

Ambitie

De ambitie voor de LEADER-periode 2015 - 2022 was erop gericht om land-dorp-stad relaties te versterken rondom drie ‘’sporen’’:

  1. Plek voor pioniers
  2. Eigen ketens en kringlopen en verduurzaming dorp of streek
  3. Voedsel van dichtbij

 Lees de hele Ontwikkelingsstrategie voor de periode 2015-2022 (PDF) 

Voor de nieuwe LEADER-periode 2023 - 2027 is er een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027 gemaakt. Die is gericht op de volgende doelen: 
Waardecreatie:
-    Krachtige gemeenschappen
-    Toekomstperspectieven voor landbouw, natuur en landschap
-    Water zet de streek op de kaart
Samen kennis delen en maken:
-    Citizen Science – maak kennis met elkaar

Wat in alle periodes blijft, is dat de LEADER-aanjaaggroep ondersteuning wil bieden aan initiatieven van onderop, deze met elkaar wil verbinden en wil zorgen voor kruisbestuiving.

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan voor onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media