WIPKORENMOLEN009

Wipkorenmolen Vianen

Dit nieuwe LEADER-project richt zicht op de herbouw van een in 1838 verloren gegane wipkorenmolen in de uiterwaarden van de rivier de Lek in Vianen. De molen wordt een nieuwe bestendige ontmoetingsplek in Vianen die voorziet in de behoeften van generaties om in hun eigen behoeften te voorzien. Mensen maken kennis met voedselproductie zoals malen van graan uit de regio tot meel voor brood en koekjes. Er vindt verkoop van molenproducten plaats. De molen is een innovatieve plek waar mensen kunnen leren, samenwerken, ontspannen, trouwen en biologische molenproducten kopen. 

Met de molen zal elektriciteit worden opgewekt. Hiermee wordt de Wipkorenmolen Vianen een heuse windturbine. De molenaar wekt er niet alleen stroom mee op, maar ook warmte. De molen zal geen gas nodig hebben. Bij de bouw is rekening gehouden met het aanbrengen van een stroomgenerator die stroom voor de molen zelf én voor de omgeving kan opwekken.

De herbouw van de wipkorenmolen is een project van bewoners, door bewoners en voor bewoners van de stad Vianen en de waarden Vijfheerenlanden en de Lopikerwaard.

Start: najaar 2019
Gereed: eind 2024

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan op onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media