Moestuin Oostwaard

Van kloosteruithof naar boswinkel en eetlokaal Oostwaard

Oostwaard is een 13e eeuws kloosteruithof van het benedictinessenklooster de St. Stevensabdij te Oudwijk (Utrecht). Sinds 1698 is Oostwaard een pachtboerderij, in eigendom van diverse opvolgende Amsterdamse kooplieden. Sinds 1924 (bijna honderd jaar) leeft en werkt de familie Peek op de boerderij, eerst tot 1988 als pachters, daarna als eigenaren. Aanvankelijk fungeerde de boerderij als gemengd bedrijf en sinds de jaren 60 als gespecialiseerd melkveebedrijf tot in de jaren 90 van de vorige eeuw. Sindsdien wordt er geen agrarisch bedrijf meer uitgeoefend en staan de voormalige bedrijfsgebouwen leeg.

Sinds 2010 spannen de initiatiefnemers zich in om het restant van deze polder, met onvoldoende rendabele maar wel zeer vruchtbare grond met agrarische bestemming, en de verpauperde voormalige bedrijfsgebouwen te transformeren naar een levendige cultuurhistorisch interessante plek met een nieuwe bestemming en diverse mogelijkheden voor omwonenden uit stad en platteland om hier cultuur, natuur en ontspanning te beleven. Er is al veel gerestaureerd, een voedselbos aangelegd en er is omgeschakeld naar biologisch. 

Met dit project wordt Oostwaard een interessante en bijzondere pleisterplaats met een cultuurpodium in de voormalige stal, ondergeschikte horeca, een terras rond de hooiberg en uitloopmogelijkheden naar en door het (bewegwijzerde) voedselbos, de poel en de schapenweides. Ook wordt er een winkelruimte gerealiseerd die reversibel is (in de winter in de stal, in de zomer in een van de schuren). 

Met dit project willen de initiatiefnemers een economische drager realiseren voor de instandhouding van dit cultuurhistorisch erfgoed. Oostwaard ligt in een groene oase aan de Vecht tussen een sterk verstedelijkte omgeving met o.a. de nieuwe wijk Opbuuren. Dit project maakt het mogelijk om met een plek voor cultuur, ontspanning en ‘voedsel van dichtbij’ stad en land te verbinden. 

Start: najaar 2021
Gereed: najaar 2024

www.vrijhofoostwaard.nl

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan op onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media