Proeftuin Avocado's

Avocado’s zijn erg voedzaam en gezond en de consumptie in Nederland heeft afgelopen jaren een vlucht genomen. De footprint van een avocado is echter wat minder gezond, voor de vruchten is om te groeien relatief veel water nodig en de reis naar Europa is belastend voor het milieu. Terwijl juist die footprint en de gevolgen van een veranderend klimaat ook steeds meer in de belangstelling is komen te staan. Daarom is de aanvrager, VOF de Vor, gaan kijken hoe ons voedsel op een andere manier geproduceerd kan worden, waarbij verbinding gezocht kan worden met de omgeving, consument en burger én duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Na een gedegen onderzoek naar teelt van avocado’s zijn zij tot de conclusie gekomen dat avocadoteelt in Nederland mogelijk kan zijn en zien kansen voor avocadoteelt in Nederland.

Met dit project starten ze een proeftuin avocado’s op met daarin drie onderdelen: (1) het starten en ontwikkelen van het telen van avocado's, (2) een leeratelier om de kennis en ervaring te delen met onderwijs, bezoekers, 'collega's' en andere geïnteresseerden en (3) een marketingplan om de avocado 'van dichtbij' te vermarkten en te promoten. 

Start: februari 2021
Gereed: voorjaar 2024

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan voor onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media