20220603 105535 (003)

Polderkringloop Natuurlijk Montfoort

In Montfoort wordt op een melkveebedrijf een broedplaats gerealiseerd die inspireert door de zoektocht naar een circulair evenwicht tussen landbouw, natuur en mensen. Een leer- en doeplek waar het circulaire verhaal van het bedrijf verteld wordt en anderen geprikkeld worden om ook een steentje bij te dragen aan het sluiten van kringlopen. Door Bokashi-kringloop, een mobiele kippenkar en eierautomaat en educatie maken ze leerlingen en anderen op een laagdrempelige manier nieuwsgierig om samen 'circulair te gaan' en de leefomgeving te verbeteren. 

De aanvragers van het project willen een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Als melkveebedrijf maken ze stappen naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw, maar dit willen ze vooral samen gaan doen om grotere stappen te kunnen maken. Doel is het samen sluiten van kringlopen en samen efficiënter omgaan met grondstoffen zodat bodem, water en lucht minder wordt beïnvloed. Waarbij het een zoektocht is om evenwicht te vinden tussen landbouw, natuur en mensen. Ook willen ze mensen meer bewust laten worden van het belang van biodiversiteit en bodemleven: leven mét natuur. Ze willen vooral meer verbinding krijgen met burgers en jongeren om hun verhaal te laten zien, om zo samen stappen te kunnen maken.

Met het project wordt het volgende gerealiseerd:

 • Verdere ontwikkeling in circulair door opzetten nieuwe Bokashi kringloop voor hun eigen maaisel.
 • Bodemleven verbeteren met Bokashi-kringloop. Meer wormenleven en meer organische stof als spons-werking voor droogte- en natte periodes op de zware klei.
 • Samen opzetten circulaire keten bladafval-Bokashi met gemeente Montfoort en burgers.
 • Kippenkar en eier-automaat en zo voedsel van dichtbij opzetten (korte keten) en  meer verbinding met burgers krijgen. 
 • Broedplaats en leer- doeplek: een plek voor pioniers waarmee ze anderen inspireren en een pioniersplek bieden.
 • Broedplaats voor meer samenwerken en pionieren naar nieuwe kringloopketens.
 • Onderwijs: “Boerderij in de kijker” voor basisscholen. Voor Wellant VMBO (kringlopen, bodemleven/wormen, Bokashi, voedselkringloop, afval/grondstoffen, biodiversiteit, leven met natuur). Jongeren bewuster maken en interesseren voor circulair leven.
 • Burgers bewuster maken van circulair leven.
 • Verbeteren relatie/verbinding dorp-stad-land door kippenkar, Bokashi en broedplaats.
 • Kloof landbouw en natuur verkleinen.
 • Uiteindelijk: een betere leefomgeving.

Start: eind 2020
Gereed: zomer 2022 

Lees ook dit artikel in Agraaf van 17 februari 2022!

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

 • Bijeenkomsten
 • Projecten
 • Laatste ontwikkelingen
 • Inspiratie

En meld je nu aan op onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media