IMG 2860

Leidsche Rijn Luistert!

In het project Leidsche Rijn Luistert worden inwoners van Leidsche Rijn uitgedaagd actief deel te nemen aan activiteiten om de eigen leefomgeving te verbeteren. Kunstenaars gaan actief luisteren en gesprekken aan met inwoners van Leidsche Rijn om de culturele identiteit van het gebied (boerenland), inclusief de ommelanden te (her)ontdekken om uiteindelijk te werken aan meer gemeenschapsgevoel. De activiteiten laten een mix zien van cultuur, spel, architectuur, voedsel en kunst: broedplaatsen voor activiteiten.

Doel van het project is een door kunst en kunstenaars gestimuleerde gedragsverandering van de vele bewoners van de VINEX-wijk Leidsche Rijn gericht op een duurzame samenleving – sociaal, economisch en ecologisch. Dat kan door een (her)ontdekte belangstelling voor de kwaliteit van hun eigen leefomgeving en de culturele identiteit van hun wijk en de ommelanden. Dat gaat de aanvrager, stichting Casco, doen door de bewoners, inclusief de jeugd, van Leidsche Rijn op artistieke wijze in contact te brengen met onder meer de agrarisch ondernemers om elkaars leefomgeving te begrijpen en te verbeteren, gesprekken aan te gaan over de lokale economie, ecologie en culturele identiteit van het gebied, inclusief de ommelanden.

Leidraad daarvoor is een artistiek programma met een serie van circa 50 workshops en 50 excursies die de deelnemers nieuwe en vergeten kennis bijbrengen en leiden tot nieuwe contacten, ervaringen en duurzame gedragsverandering.

Tijdens het project is er veel van de activiteiten te merken. Zo is er een permanente tentoonstelling in het Tijdelijk Depot in Winkelcentrum Terwijde. Van elke activiteit wordt een foto/film-verslag gemaakt die op de website en social media worden gedeeld. Er komen meerdere mobiele kunstinstallaties en natuurlijk een eindrapport. 

Start: begin 2021
Gereed: december 2022

Bekijk het filmpje over dit project!

Zie ook de website van het project

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan op onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media