IMG 4353

Inspiratietuin Cabauw

In dit project wordt de tuin en directe omgeving van de Jacobuskerk in Cabauw  heringericht. Belangrijkste onderdeel is de Inspiratietuin: een nieuwe, groene en openbare ontmoetingsplek voor dorpsgenoten en passanten die gelegenheid biedt voor gezamenlijke activiteiten, inspiratie, bewustwording en bezinning. Het ontwerp is in samenspraak met de omgeving tot stand gekomen. 

De centrale ligging in de dorpskern en de nabijheid van de kerk, van oorsprong de ontmoetingsplaats en verbindende factor in het dorp, nodigen uit tot ongedwongen ontmoetingen en bevorderen de sociale cohesie van de dorpsgemeenschap. Verenigingen, de basisschool en organisaties worden door de geloofsgemeenschap uitgenodigd om samen activiteiten te ontwikkelen op individueel en maatschappelijk niveau die passen bij de doelstelling van de inspiratietuin.

De Inspiratietuin ligt op de route van de Jacobsroute en zal goed zichtbaar gemaakt worden zodat passanten worden verleid om de tuin te bezoeken. Daarnaast is het mogelijk om vanuit de tuin naar Willige Langerak en naar de natuurgebieden aan de Lek te lopen. Zo vormt de Inspiratietuin een nieuwe schakel in deze stad-landverbindingen! 

Start: voorjaar 2023
Gereed: november 2024 (feestelijke opening op 1 juni 2024)

Bekijk ook de website

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan voor onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media