Gemeenschapsboerderij Baron van Nagellhoeve LEADER Weidse Veenweiden

Gemeenschapsboerderij Baron van Nagellhoeve

Melkveehouderij Baron van Nagelhoeve is getransformeerd naar een ‘gemeenschapsboerderij’ (CSA), als broedplaats waar senioren en co-farmers een wezenlijk onderdeel van uitmaken. De co-farmers zetten er losse agrarische exploitaties op die het assortiment van de boerderij vergroten en verrijken. Senioren die op het erf of in de omgeving wonen vinden er dagbesteding vanuit de gedachte dat het boerderijleven en de reuring ervan positief bijdragen aan hun welzijn. Samen werken ze straks aan een duurzame en eerlijke voedselketen die de omgeving voorziet van voedsel van dichtbij!

Daartoe is op de hoeve een gemeenschapsruimte en een vernieuwde erfinrichting gerealiseerd. Om de huidige ontwikkelingen op Baron van Nagelhoeve te versterken en verder te kunnen laten uitbreiden is een ruimte gekomen waarin de diverse betrokkenen (senioren, co-farmers, vrijwilligers, mantelzorgers) elkaar kunnen ontmoeten. Daarvoor is er in (een gedeelte van) het huidige zomerhuis een gemeenschapsruimte gerealiseerd die ruimte biedt om iedereen te verwelkomen en elkaar te kunnen ontmoeten en die tegelijkertijd ook mogelijkheden geeft gezamenlijke initiatieven op te starten, zoals bijvoorbeeld een verkooppunt.

Daarnaast is het erf vernieuwd, zodat het aansluit op de functies die het terrein en de gemeenschapsruimte binnen de CSA vervullen. Concreet is er een nieuw toegangspad gecreëerd met officiële parkeerplaatsen. Het oude pad is getransformeerd tot een (rolstoelvriendelijk) pad die voor fietsers en wandelaars toegang biedt tot de gemeenschapsruimte en de boerderij. Het terrein en haar gebouwen zijn daardoor veilig, toegankelijk en uitnodigend.

Start: mei 2018
Gereed: najaar 2020

Bekijk het filmpje van dit project!

Of bekijk het bezoek van Keuken van Utrecht aan dit project

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan op onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media