Anna's ZuivelLokaal Abcoude

Anna's ZuivelLokaal Abcoude

Sinds 1898 boert de familie Hak op de kruisboerderij Anna’s Hoeve aan het riviertje het Gein, onder de rook van Amsterdam. De zwartbonte koeien produceren melk voor onder andere de prijswinnende boerenyoghurt. Sinds 2004 wordt deze boerenyoghurt op ‘t erf gemaakt en er is veel kennis aanwezig over het verwerken van zuivel. De laatste tijd werden ze steeds vaker benaderd door mensen met nieuwe zuivelinitiatieven omdat er geen innovatie- en experimenteerruimte en geschikte productielocatie beschikbaar is in de regio. Daardoor is het op dit moment praktisch onmogelijk om nieuwe lokale zuivelproducten te ontwikkelen. Zo kwamen ze op het idee voor het project Anna’s ZuivelLokaal Abcoude!

In het project Anna’s ZuivelLokaal Abcoude wordt er op Anna’s Hoeve in Abcoude een HACCP-waardige ruimte gerealiseerd, waar allerlei producenten hun ideeën voor lokale, kwalitatief hoogwaardige, duurzame en ambachtelijke zuivelproducten kunnen doorontwikkelen, verfijnen en marktrijp kunnen maken. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met veehouders, zuivelverwerkers en ondernemers wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars expertise en distributienetwerk.

Anna’s ZuivelLokaal Abcoude verbindt, verbreedt en vergroot op die manier ook de innovatieve, pure ambachtelijke zuivelverwerking. Zo ontstaan er (streek)producten uit een korte keten waarin boer, producent/ontwikkelaar en afnemer/consument/burger in directe lijn met elkaar staan. ZuivelLokaal draagt ook bij aan de ontwikkeling van meer soorten (zuivel)producten met een aanwijsbare oorsprong. En het geeft invulling aan de (in dit marktsegment) ontbrekende schakel in de innovatieketen tussen testen en het produceren voor de markt. Ondernemers kunnen in het Zuivellokaal Abcoude van het inmiddels ontwikkelde, geteste en geïntroduceerde product het productieproces ontdekken en bijstellen om ook in grotere volumes te produceren.

Anna’s Zuivellokaal Abcoude wordt, naast een broedplaats waar nieuwe zuivelproducten worden ontwikkeld, zo ook een netwerk van specialisten en ondernemers die samenwerken om nieuwe lokale zuivelproducten succesvol naar de markt te brengen. Anna’s Zuivellokaal maakt samen met Anna’s Leerlokaal onderdeel uit van een groter geheel, waarin naast ontwikkeling en productie ook kennis ontwikkeling en overdracht tot stand komt. 

Anna’s LeerLokaal is een workshop- en ontvangstruimte waar zowel burgers (consumenten), ondernemers, werknemers van bedrijven al dan niet gerelateerd aan de agro/voedsel sector kennis kunnen uitwisselen of ontvangen. Deze kennnis overdracht kan gaan over zuivelproductie, zuivelproducten, het produceren en ontwikkelen van zuivelproducten, maar ook een rol spelen in de “boer-burger” binding.

Start: eind 2019
Gereed: medio 2022

Bekijk het filmpje van dit project! 

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan voor onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media