Terugblik op meedenk-Café voor vernieuwende initiatieven

30 november 2022

Er zijn allerlei mogelijkheden voor ondersteuning van boer- en burgerinitiatieven op het platteland. Te denken valt aan subsidie, coaching, begeleiding of meedenken. Samen met LEADER Oost-Utrecht en Leefbaarheid Kleine Kernen organiseerde LEADER Weidse Veenweiden op dinsdagavond 22 november 2022 een online informatie- en meedenkcafé waarin uitleg werd gegeven over een aantal van deze ondersteuningsmogelijkheden voor ‘initiatieven van onderop’.

Al tijdens het kwartiertje “online- inloop” werd de sfeer informeel en werden de eerste vragen en meedenkwensen gedeeld. Om 20:00 uur was de zaal gevuld met zo’n twintig deelnemers verspreid over de hele provincie en ging de bijeenkomst van start.

Een extra welkom was er voor Emile Langerak (plattelandscoach) die kort vertelde wat het werk van de plattelandscoaches inhoudt en wat er inmiddels is bereikt: met de inzet van tien coaches zijn in ruim twee jaar tijd zo’n driehonderd agrarisch ondernemers en erfeigenaren verder geholpen. Zij kunnen 25 uur advies krijgen (bekostigd door de provincie Utrecht) over allerlei thema’s zoals bijvoorbeeld toekomstperspectief of natuurinclusief boeren. Meer info is te vinden op de website van LaMi

Informatie over vier mogelijkheden voor ondersteuning
Vervolgens waren er vier presentaties. Maike van de Maat vertelde over de huidige stand van LEADER. De LEADER-groepen in Utrecht Oost en Weidse Veenweiden (Utrecht West) kunnen meedenken bij vernieuwende ideeën voor/door/over het platteland. Daarnaast organiseert LEADER zogenaamde LEADER-café’s en excursies naar projecten om kennis en ervaringen te delen. De LEADER-periode loopt dit jaar af en de subsidiepot voor bijdragen aan projecten is nu leeg. Volgend jaar start een nieuwe LEADER-periode die loopt tot en met 2027. Begin 2023 kunnen de gebieden starten met het opstellen van de zogehete Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) voor de nieuwe periode. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen en te denken! Het ondersteunen, meedenken en organiseren van bijeenkomsten gaat ondertussen gewoon door. Hou vooral de nieuwsbrief in de gaten! Aanmelden hiervoor kan via de websites www.leaderutrechtoost.nl en www.leaderweidseveenweiden.nl.

Wijnand Jonkers (programmateam energietransitie van provincie Utrecht) vertelt over energiestrategie van de provincie Utrecht en hoe initiatieven verder geholpen kunnen worden. Er zijn veel verschillende mogelijkheden, vooral voor het proces om tot goede plannen te komen, maar ook voor bepaalde investeringen. Informatie hierover is te vinden op de website van de provincie

Ferdinand Hoogewoud vertelde over de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit KNHM: de goede-doelenorganisatie van Arcadis die de verbetering van de leefomgeving, fysiek en sociaal, tot doel heeft. KNHM heeft verschillende programma’s, waaronder Kern met Pit, maar kan ook via het thema ‘participaties’ bijdragen aan initiatieven. Er zijn veel vrijwillige adviseurs die kosteloos kunnen meedenken met initiatieven, zowel in de stad als op het platteland. De expertise van Arcadis kan ingezet worden voor bijvoorbeeld een landschapsplan of bouwkundig onderzoek, maar ook voor andere vragen. Op de website van KNHM staat meer informatie en ook het actuele aanbod aan nuttige workshops.

De regeling Leefbaarheid en Kleinen Kernen werd toegelicht door Martijn Plomp. Dit is een laagdrempelige regeling binnen de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht voor de versterking van de leefbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen (tot 8000 inwoners). Projecten onder de 25.000 euro kunnen tot 50% subsidie krijgen. Kijk voor meer info over de regeling op de website van de provincie.  
 
Meedenken
In het laatste gedeelte van het café werden initiatieven vanuit de (online) “zaal” ingebracht. Zo was er een idee voor een combi-skeeler-atletiekbaan in de gemeente Ronde Venen, een idee voor nieuwe lampen in de kerk in Nieuwer ter Aa en een idee voor het opknappen een tweetal speeltuintjes in de wijk in Maarsbergen. Wilnis Klopt heeft een initiatief omtrent het aantrekkelijker maken van het centrum voor inwoners en toeristen. Deze initiatieven hebben een vervolgafspraak gemaakt met één van de sprekers en kunnen hiermee een stapje op weg worden geholpen.

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan op onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media