Samen op weg naar een andere voedselketen

Samen op weg naar een andere voedselketen

18 december 2016

De twee Utrechtse LEADER-gebieden en gemeente Utrecht willen dat meer mensen gezond voedsel van dichtbij gaan kopen. Samen met ondernemers, producenten, coöperaties, overheden en andere partijen zoals de Rabobank zijn ze een verkenning gestart om te kijken of ze daar een samenwerkingsproject voor kunnen opzetten. Als dat lukt, gaat het samenwerkingsproject medio 2017 van start. 

De verkenning is voortgekomen uit het project ’Food Smart Cities’. In het kader van dat project zijn er in Utrecht vijf bijeenkomsten over voedselvraagstukken georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor organisaties die zich actief inzetten voor een lokaler voedselsyteem. Doel van het project was om elkaar - bewoners, organisaties en bedrijven - te ontmoeten en samen actief op zoek te gaan naar manieren om het voedselsysteem van Utrecht en omstreken gezonder, duurzamer en eerlijker te maken.

Deze vijf bijeenkomsten leverden veel op, er waren veel enthousiaste deelnemers en er was veel energie. Er zijn veel nieuwe contacten tot stand gekomen, ervaringen uitgewisseld, allerlei vraagstukken benoemd (van kleine praktische tot grote complexe), er zijn ideeën gepitched en er zijn tips gegeven. Ook kwam duidelijk de wens naar voren om door te gaan met kennis en inspiratie uit te wisselen, bijvoorbeeld door een voedselplatform op te richten. Dit is opgepakt door de gemeente Utrecht die daar nu samen met een klein groepje mensen aan werkt. 

Van de bijeenkomsten is door Serge Calon een filmpje gemaakt dat een goed beeld geeft van wat ze hebben opgeleverd, de sfeer en de energie. 

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan voor onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media