Resultaten van LEADER 2016-2021 in beeld!

3 mei 2022

Samen met LEADER Utrecht Oost hebben we de resultaten van LEADER deze periode in beeld gebracht in een infographic.

In Weidse Veenweiden hebben we tot begin dit jaar met 94 initiatiefnemers meegedacht en hen in veel gevallen ook verder kunnen helpen. Voor 19 projectideeën is een LEADER-bijdrage aangevraagd en die projecten zijn inmiddels afgerond of nog in uitvoering. Ook hebben we een samenwerkingsproject gedaan met LEADER Utrecht-Oost: Lokaal Voedsel Utrecht. 

Met iets meer dan 1 miljoen Euro van de Europese Unie wordt in die projecten voor ruim € 5 miljoen in het gebied geïnvesteerd. Dat is een multiplier van 5! 

In deze periode hebben we ook 28 LEADER-cafés, excursies, expedities, netwerkbijeenkomsten en een festival georganiseerd. Om kennis te delen, met elkaar mee te denken, resultaten te laten zien maar vooral ook om mensen met elkaar in contact te brengen en zo het plattelandsnetwerk in ons gebied te versterken. Door samen te werken, samen onze kennis te delen én samen te investeren, komen we als gebied vooruit!

Bekijk de folder met infographic via deze link!

Er kunnen overigens tot en met 15 december 2022 nog aanvragen worden ingediend! Heb je dus een idee voor het platteland van Utrecht-West, meld je dan snel bij onze coördinator!

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan op onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media