LEADER festival Fort Vechten in Bunnik

Bruisend LEADER-festival: van dromen naar doen!

17 maart 2020

Fort Vechten in Bunnik was het toneel van het Utrechtse LEADER-festival op 9 maart. Ruim 70 aanwezigen waren bij elkaar om kennis te maken met LEADER en met elkaar en om geïnspireerd te raken door allerlei interessante (LEADER-) projecten!

De avond werd geopend door Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik en voorzitter van de LEADER-groep (LAG) Weidse Veenweiden. Hij deed dat namens mede namens Ruud van Bennekom, voorzitter van de LAG Utrecht-Oost en Harmen Akkerman, vice-voorzitter van de LAG Polders met Waarden. Meteen daarna volgde de première van de Utrechtse LEADER-film waarin LEADER wordt toegelicht en voorbeelden van mooie projecten te zien zijn. Bekijk deze film via deze link!

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot hield vervolgens een gloedvol betoog over de kansen die LEADER biedt voor initiatiefnemers met een vernieuwend idee voor het Utrechtse platteland. Met LEADER zijn er sinds 2002 al meer dan honderd projecten uitgevoerd en vele tientallen miljoenen geïnvesteerd. Daarmee is er veel vernieuwend toeristisch, recreatief, educatief en cultuurhistorisch aanbod gerealiseerd maar ook basisvoorzieningen zoals multifunctionele dorpshuizen. Ook het agrotoerisch aanbod is met LEADER uitgebreid: streekwinkels, logies, boerderij-educatie én organisaties zoals Groene Hart streekproducten en VVV Kromme Rijnstreek zijn met LEADER ontstaan. Veel vernieuwende projecten die ook veel navolging hebben gekregen!

De gedeputeerde benadrukte de meedenkkracht en begeleiding die initiatiefnemers vanuit de LAG en de coördinatoren kunnen krijgen en de kennis en netwerken die LEADER biedt. Ze riep op om dus niet te aarzelen om contact op te nemen om aan de slag te gaan met een goed idee: maak je dromen waar!

Eerste inspiratieronde
In de eerste inspiratieronde werd in drie verschillende ’chambree’s’ interactieve workshops gehouden rond de thema’s Voedsel van dichtbij, Educatie en Circulaire economie en kringlopen.

In de chambree over Voedsel van dichtbij nam Joëlle te Voortwis van boerderij De Lindenhoff ons mee hoe zij als meisje uit de stad fris tegen het boeren leven aankijkt. Samen met haar man Dirco wil ze vorm geven aan een nieuwe manier van boeren. Drijfveren zijn het zoeken naar partnerschap, het werken vanuit natuurlijke principes en een maken van ene mooi en eerlijk product. In Baambrugge staan bijvoorbeeld de vleeskoeien in een serrestal met bomen en combineren ze de veehouderij met een zorgboerderij. In Kockengen hebben ze sinds kort een melkveebedrijf gecombineerd met een woongroep voor senioren. De boodschap die Joëlle de groep meegeeft is te werken vanuit ambities en idealen waarbij het zoeken naar de juiste samenwerkingen voorop staat. Door ook anderen aan je te binden kan je je bedrijf aantrekkelijker maken en wordt dat ook door die anderen uitgedragen. 

In de chambree over Educatie (over natuur en landschap en voedselproductie) vertelde Bouwe van der Eems van Stichting Behoud Oude Werktuigen over het project Ambachtshoeve. Dit project is gericht op het instandhouden van boerenambachten zoals gras maaien met de zeis, het land ploegen met een paard, houtbewerken en smeden en op het doorgeven van die ambachten aan de volgende generatie. Via het LEADER-project Ambachtshoeve wordt er een vrijwilligersnetwerk ontwikkeld. Via lezingen en workhops worden mensen enthousiast gemaakt om daarna als vrijwilligers te worden opgeleid tot ambachtslieden. Er is een communicatieplan gemaakt en werving loopt volop. De eerste groepen nieuwe ambachtslieden zijn in opleiding. Bouwe gaf mee dat je heel goed moet nadenken voer de financiële planning van een LEADER project. De kleine Stichting bleek niet in staat om het LEADER project zelf voor te financieren waardoor het in de financiële problemen kwam. Inmiddels is dit via een lening van een bevriende organisatie opgelost, maar het blijft wel een zorg.

In de chambree over Circulaire economie liet Arie Korevaar, directeur van afvalverwerkingsbedrijf KoreNet, aan de hand van een kort filmpje zien welke afvalstromen er op zijn bedrijf worden verwerkt. Vervolgens legde hij uit hoe KoreNet via de KlusLus circulair bouwen vorm wil geven. Daar waar voorheen alleen wat bruikbare materialen die toevallig bij het afval gevonden werden opnieuw gebruikt konden worden, worden via de KlusLus op een systematische wijze herbruikbare materialen verzameld en te koop aangeboden. Hierdoor ontstaat een georganiseerde stroom van waardevolle herbruikbare bouwmaterialen. De maatschappelijke component van dit project is het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daar waar mogelijk doorstromen naar reguliere banen op de arbeidsmarkt.  Arie gaf de aanwezigen als tip mee om al in een vroeg stadium je projectidee te delen met de LAG en daarnaast expertise van buitenaf in te schakelen. Gewoon doen!

Tweede inspiratieronde
In de tweede inspiratieronde waren de thema’s Voedsel van dichtbij, Sociale innovatie en broedplaatsen en Recreatie

In de chambree Voedsel van dichtbij stond Linette Mak. Zij is ‘lokaal voedselmakelaar’ binnen het initiatief “Lokaal Voedsel Utrecht”. Vanuit dit LEADER-samenwerkingsproject worden in de provincie Utrecht diverse activiteiten georganiseerd om de markt voor regionaal voedsel een boost te geven. Diverse ondernemers deelden tijdens deze inspiratiesessie hun ervaringen: leuke positieve reacties van klanten, maar ook knelpunten zoals bijvoorbeeld distributie. Linette vertelde dat tijdens de Leergangen die vanuit het project Lokaal Voedsel Utrecht georganiseerd gaan worden, ingegaan wordt op dergelijke kansen en knelpunten. Ook worden Meet & Match bijeenkomsten georganiseerd waar makers en (zakelijke) afnemers met elkaar in contact kunnen komen. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden voor deze activiteiten via www.lokaalvoedsel-utrecht.nu

In de chambree Sociale innovatie en broedplaatsen vertelde Lucas Koch van Dava (Door Achterveld Voor Achterveld) over het project Buurthuiskamer De Oude Bieb.In dat project heeft DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld) een vrijwilligersnetwerk  opgericht en in de ‘De Oude Bieb’ in Achterveld een Buurthuiskamer ingericht. Van hieruit wordt een breed scala aan sociale activiteiten ontwikkelen, van koffieochtenden tot uitjes en gezamenlijke maaltijden. LEADER maakte dit mogelijk via steun voor voorzieningen zoals een automatische deur, een mindervaliden toilet, aan aanpaste keuken en een fraaie tuin om te ontspannen. De aanpak sluit goed aan bij de LEADER werkwijze. Voordat er plannen zijn gemaakt, heeft DAVA eerst een brede enquête uitgezet in Achterveld en omgeving om te vragen naar wensen en behoeften. Volgens Koch heeft dit veel energie en draagvlak opgeleverd en is het een succesfactor geweest voor dit dorpsproject.

In de chambree Recreatie introduceerde Desirée de organisatie Den Hâneker en legde uit dat vanaf de oprichting van de Natuur-en Landschapsvereniging burger leden aangesloten zijn, waaronder tientallen plattelandstoerisme ondernemers. Door en voor deze ondernemers wordt het project Bezoek Gerrit uitgevoerd. Dit project is gericht op het ontwikkelen van een online platform waar bezoekers hun (meerdaags) bezoek aan de Alblasserwaard kunnen plannen. De virtuele figuur “Gerrit” is samen met zijn gezin gastheer en vertelt het verhaal van de streek en de locaties/attracties aan de bezoeker. Door samen te werken met meer dan honderd ondernemers, kan een goed aanbod worden gerealiseerd. Storytelling is een krachtige tool om je aanbod op aansprekende wijze onder de aandacht te brengen. Den Hâneker is hier door het project Bezoek Gerrit mee aan de slag gegaan en ziet daar nu al de eerste resultaten van. Desirée deelde haar ervaringen en onderstreept het belang van samenwerken met professionals:  “Grote projecten als Bezoek Gerrit kun je als vereniging niet met alleen vrijwilligers uitvoeren. De kennis en ervaring van professionals is onmisbaar.”

Opbrengst en afsluiting
Na de inspiratierondes, terug in de plenaire zaal, vroeg Laurens de aanwezigen naar hun opbrengst van de avond. Er werden nieuwe initiatieven genoemd, vragen gesteld over de mogelijkheden van LEADER, tips gegeven en zelfs een spontane aanbeveling om de film De Beentjes van Sint Hildegard te gaan bekijken! Tijdens de borrel was er nog volop gelegenheid om de tafels met informatie te bekijken, van onder andere de regelingen Kern met Pit (KNHM) en programma Leefbaarheid Kleine Kernen (in Utrecht Oost en Utrecht West).

Genoeg stof voor de initiatiefnemers om komende tijd verder met LAG’s, coördinatoren én wellicht met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwe ideeën!

Heb je ook een goed idee voor het platteland van Utrecht? Neem dan contact op met de coördinatoren! Doe dat voor de zomer want dit is het laatste jaar waarin aanvragen kunnen worden ingediend!

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan op onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media