Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies.

Sluiten
Realiseren van jouw idee via LEADER Weidse Veenweiden

Procedure - Bijdrage aanvragen

Stappenplan

Heb je een goed idee en kun je daarbij hulp van LEADER gebruiken? Hieronder vind je een stappenplan voor hoe LEADER werkt. Alle onderstreepte woorden verwijzen naar documenten, adressen of kaarten. Je vindt de documenten en kaarten ook op onze pagina Downloads.

Stap 2

Neem contact op met de LEADER-coördinator of met een van de Aanjaaggroep-leden.

Stap 3

Vul het startformulier in en mail die naar de coördinator. Het hoeft nog niet helemaal ingevuld te zijn, vul in ieder geval onderdeel A wel zo volledig mogelijk in.

Stap 4

De Aanjaaggroep beoordeelt op basis van het startformulier en jouw specifieke vraag of behoefte of het projectidee zou kunnen passen bij de Ontwikkelingsstrategie en zou kunnen passen bij de LEADER-criteria.

Stap 5

Als het projectidee kansrijk is, gaat een lid van de Aanjaaggroep samen met de LEADER-coördinator een of twee gesprekken met je aan om een scherp beeld te krijgen van doel, resultaten, organisatie etcetera. Als het initiatief kansrijk lijkt en goed zou kunnen scoren, werk je het plan verder uit tot een volledig projectplan dat kan worden voorgelegd aan de Aanjaaggroep. Vul daarvoor het Formulier projectplan (word) in en volg hierbij de Leidraad projectplan (pdf) en Format begroting (xls). De coördinator kan hierin begeleiden. Op de pagina Bijdrage aanvragen staan links naar de documenten met informatie over de regeling en de regels. De coördinator kan ook helpen bij het vinden van de benodigde cofinanciering van gemeente of waterschap. 

Stap 6

Als projectplan en begroting klaar zijn en er duidelijkheid is over de benodigde cofinanciering, dan kun je het voorleggen aan de LAG voor een inschatting van de LEADER-waardigheid. Deze proeftoetsing is altijd enkele weken voor de eerstvolgende indieningsdatum. Als uit de proeftoetsing komt dat het projectidee kansrijk is en goed zou kunnen scoren, kun je de officiële aanvraag gaan voorbereiden. De coördinator kan hierin begeleiden. 

Stap 7

De officiële aanvraag kan worden ingediend via de website van de provincie. Daarop staat handige informatie en toelichting en een link naar het POP3-webportal waarop het aanvraagformulier staat. Voor het doen van een aanvraag is e-herkenning nodig (niveau EH2+). Vraag de LEADER-coördinator om meer informatie hierover.

Stap 8

Tenminste vier keer per jaar worden er aanvragen getoetst door de LEADER-Aanjaaggroep. Alle aanvragen die tot de daaraan voorafgaande uiterste indieningsdatum zijn ingediend, worden dan getoetst aan de LEADER-criteria. De uiteindelijke score leidt tot een positief (steun toezeggen) advies of een negatief (steun afwijzen) advies. Aan het eind van de besluitvorming stelt de Aanjaaggroep een lijst op van aanvragen met een positief advies, op volgorde van hun score. Wanneer er meer subsidie wordt gevraagd dan nog beschikbaar is op basis van het subsidieplafond, worden alleen de aanvragen met de hoogste scores gehonoreerd. De aanvraag die niet volledig kan worden gehonoreerd komt op een reservelijst. De Aanjaaggroep stuurt deze lijst en een lijst van aanvragen met een negatief advies aan de provincie. Als aanvrager krijg je na deze vergadering schriftelijk bericht over de uitkomst van de vergadering en de vervolgstappen. Het verslag van de vergadering is openbaar en is te vinden op deze website.

Tegelijk met de toetsing door de LAG wordt de aanvraag ook getoetst door de provincie en door RVO op volledigheid, ontvankelijkheid, subsidiabiliteit en EU-conformiteit.

Stap 9

Op basis van het advies van de Aanjaaggroep en op basis van de uitkomst van de toetsen die door provincie en RVO zijn gedaan, stuurt de provincie een beschikking waarin het definitieve besluit staat en - bij een toekenning - de subsidievoorwaarden zijn opgenomen. Tussen de uiterste indieningsdatum en de beschikking zit maximaal 22 weken.

Stap 10

Na de officiële (positieve) beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, kun je starten met de uitvoering van je project. Lees wel goed de beschikking door en de bijbehorende subsidievoorwaarden!

Het hele proces is weergegeven in dit stroomschema (PDF).

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan op onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media