Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies.

Sluiten
Realiseren van jouw idee via LEADER Weidse Veenweiden

Procedure - Bijdrage aanvragen

Procedure

Het aanvragen van een LEADER-bijdrage loopt via de Aanjaaggroep en vervolgens via de Provincie Utrecht en de website van RVO. De Aanjaaggroep geeft een zwaarwegend advies en de Provincie Utrecht beschikt uiteindelijk over de subsidieaanvraag.

Ontwikkelen van idee tot project

Een aanvraag start dan ook met het voorleggen van het idee aan de Aanjaaggroep. Samen met de coördinator van de Aanjaaggroep wordt een startformulier (PDF) ingevuld en geeft de initiatiefnemer aan wat zijn of haar vraag aan de Aanjaaggroep is. Op basis daarvan geeft de Aanjaaggroep aan of het projectidee zou kunnen passen bij de Ontwikkelingsstrategie (LOS) en zou kunnen voldoen aan de LEADER-criteria.

Als het projectidee zou kunnen passen bij de LOS, gaat een lid van de Aanjaaggroep samen met de LEADER-coördinator in gesprek met de initiatiefnemer om een goed beeld te krijgen van het doel van het idee, de resultaten en de organisatie. Als het initiatief kansrijk lijkt en goed zou kunnen scoren, werkt de initiatiefnemer het plan verder uit tot een voldragen aanvraag die kan worden voorgelegd aan de Aanjaaggroep. De coördinator kan hierin begeleiden. De coördinator helpt ook bij het vinden van de benodigde cofinanciering van gemeente of waterschap. 

Beoordeling van de definitieve aanvraag

Tenminste vier keer per jaar worden er aanvragen beoordeeld door de Aanjaaggroep. Uiterlijk een maand voor de besluitvormende vergadering van de Aanjaaggroep moet een complete aanvraag zijn ingediend bij de provincie, via de website van RVO. De vergaderingen van de Aanjaaggroep en de uiterste indieningsdata zijn te vinden op deze website. Na indiening bij de provincie wordt de aanvraag voor beoordeling naar de Aanjaaggroep gestuurd.  

In de vergadering van de Aanjaaggroep worden de aanvragen getoetst en wordt de score op de criteria bepaald. De uiteindelijke score leidt tot een ‘positief advies’ (subsidie verlenen) of ‘negatief advies’ (subsidie afwijzen). Een aanvraag krijgt een positief advies als ze een hogere score hebben dan de minimumscore. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan nog beschikbaar is op basis van het subsidieplafond, krijgen alleen de aanvragen met de hoogste scores een positief advies. De andere projecten komen op een reservelijst. De adviezen over de projecten worden naar de provincie gestuurd. 

Behalve door de Aanjaaggroep wordt de aanvraag ook getoetst door de provincie en door RVO. Zij toetsen de aanvraag op compleetheid, ontvankelijkheid, subsidiabiliteit en EU-conformiteit. Op basis van deze toetsen én de inhoudelijke toets door de Aanjaaggroep, neemt de provincie een beslissing. Als alles in orde is bevonden, stuurt de provincie een subsidiebeschikking waarin ook alle subsidievoorwaarden zijn weergegeven. Hierna kan het project van start!

Het tweede deel van het traject, van indiening van de aanvraag tot de beschikking, duurt maximaal 22 weken vanaf de uiterste indieningsdatum voorafgaand aan de AJG-vergadering waarin de aanvraag getoetst is. 

De aanvrager krijgt bericht over de uitkomst van de toetsing door de Aanjaaggroep en hoe het proces verder gaat.

Maak contact met ons
Onze nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte van:

  • Bijeenkomsten
  • Projecten
  • Laatste ontwikkelingen
  • Inspiratie

En meld je nu aan op onze nieuwbrief!

Copyright 2020 - Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden, fotografie homepage: Sebastiaan ter Burg | Webdesign Reset Media